"W koronach drzew widać najlepiej",
Skórzewo, 2019r.