Robert Bartel 
ul. Świetlika 7 
60-185 Poznań- Skórzewo 
tel. 061 663 41 23 
kom. +48 606-344-771 
e-mail: robertart@op.pl 
          bartel@asp.poznan.pl 
strona: http://www.robertbartel.com

Robert Bartel  zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzennymi. Pracuje w wielu mediach i poszukuje nowych środków wyrazu. W metaforyczny sposób dotyka uniwersalnych problemów związanych z ludzką egzystencją. W Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia, zajęcia Arteterapia i twórczy rozwój oraz Arteterapia oparta na uważności.  W swoim dorobku ma trzydzieści pięć wystaw indywidualnych i pięćdziesiąt jeden zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Australia, Ukraina, Hiszpania i Portugalia), jak również trzynaście publikacji dotyczących jego własnej twórczości.

W latach 2001-2018 prowadził Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. Jest arteterapeutą, wchodzi w skład zarządu Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Warszawie i Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie. Współorganizował lub był kuratorem sześćdziesięciu wystaw sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na ponad na ponad czterdziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także trzy własne monografie oraz trzydzieści publikacji w podręcznikach i innych pozycjach wydawniczych. Jest kierownikiem zespołów badawczych z zakresu arteterapii. Prowadził i współorganizował ponad pięćdziesiąt warsztatów i plenerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach 2016-2018 prowadził badania w zespole prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i prof. dr hab. Filipa Rybakowskiego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Jest kierownikiem trzech projektów badawczych z zakresu arteterapii. Aktywnie współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oddział w Poznaniu, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i wieloma innymi instytucjami naukowymi i pedagogicznymi.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 01.09.1991 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni działań i struktur wizualnych ASP w Poznaniu,
 • w1998r. uzyskał kwalifikacje I-go stopnia w dziedzinie: sztuki plastyczne w zakresie grafiki,
 • w latach 1999-2001 pracował na stanowisku adiunkta I-go stopnia w Pracowni działań i struktur wizualnych,
 • od roku akademickiego 2001/2002r. samodzielnie prowadzi ćwiczenia praktyczne w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne oraz wykłady teoretyczne z Psychofizjologii widzenia i Struktury artefaktów i mechanizmy percepcji,
 • w 2002r. uzyskał kwalifikacje II-go stopnia w dziedzinie: sztuki plastyczne, w specjalności grafika,
 • w 2008r. mianowany na stanowisko profesora ASP w Poznaniu.
 • w 2020- nominacja profesorska.
Wystawy indywidualne:
 
1989 - galeria „Wielka 19”, Poznań.
1990 - galeria  BWA, Konin.
1991 - galeria „Aneks” BWA, Poznań. 
1992 - galeria „Sztuki Współczesnej”, Gniezno; 
1994 - galeria „Kulczyk”, Poznań.
1995 - galeria „Stawisko”- muzeum Iwaszkiewicza, Podkowa Leśna.
1996 - galeria „Mil-art”, Poznań.
1997 - galeria „Kunst-Zone”, Winterthur (Szwajcaria).
1999 - galeria „Art Net Gallery”, Malmo (Szwecja).
2001 - galeria MBWA, Leszno.
2002 - galeria MOK, Gniezno;  
- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu;  
- galeria BWA, Kalisz.
2003 – galeria „Alten Kaserne”, Winterthur (Szwajcaria).
2004 – „Puławska Galeria Sztuki”, Puławy.
2005 – „Galerie im Kreishaus”, Luckenwalde (Niemcy).
2006-  galeria „Alter Stadtsaal”, wystawa grafiki, Speyer (Niemcy);
2009- „Se mi svegli”, galeria ARSENAŁ, Poznań.
2012 - „Spirala przemiany”, instalacja w ramach Królewskiego Festiwalu Sztuki w Gnieźnie,
          - pokaz indywidualny w ramach projektu „AK 30”, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
2013 - „Muzyczne obrazy”, instalacja w przestrzeni miejskiej w ramach Królewskiego II Festiwalu Sztuki w Gnieźnie,
          - „Kładka”- instalacja multimedialna, „Galeria Miejska” w Mosinie;
2014 - „Segregator obecności- definicja współczesnego dzieła sztuki”, Muzeum Regionalne w Słupcy (katalog).
- instalacja "Muzyczne obrazy" w przestrzeni miejskiej przy ul. Grobla w Poznaniu w ramach projektu "Integralność".
- instalacja "Muzyczne obrazy" w przestrzeni parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
2015 - "Artystyczne śniadanie na trawie" instalacja i akcja w przestrzeni miejskiej Gniezna w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga w Gnieźnie.
2017 - 08.04-30.04.2017- "Gry i zabawy" instalacja w galerii Teatru Animacji w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
2019 - 14.09.2019- pokaz indywidualny instalacji w przestrzeni publicznej pt. „W koronach drzew widać najlepiej”, park w Skórzewie pod Poznaniem.
- 06.10.2019- pokaz indywidualny instalacji i obiektów z lat 2014-2019 w przestrzeni publicznej pt. „W koronach drzew widać najlepiej II” w Skórzewie pod Poznaniem.
2020 - 25.09-25.10..2020- Na huśtawce, indywidualna wystawa grafik i obiektów w Stacji Badawczej Outsider Art w Krakowie w ramach Cracow Art Week.
 
Organizacja i przeprowadzenie plenerów i warsztatów (z udziałem studentów UAP i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
2002- plener malarski w Skorzęcinie i aukcja w ramach „Dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię”;
2002- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie;
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu;                 
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie;
2004- plener przed Miejskim Ośrodkiem Kultury z udziałem mieszkańców Gniezna w ramach „Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię;
2004- sympozjum i wystawa zbiorowa „Sztuka – nasza nadzieja” w ramach „XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich”, Warszawa;
2007- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VI Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno;
2008- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VII Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno;
2009- warsztaty i wystawa w ramach Konferencji „Odzyskać siebie” w WSNHiD w Poznaniu.
2010- warsztaty i wystawa w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Podmiot. Sztuka- terapia- edukacja. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
2011- warsztaty w ramach- „Letnia szkoła arteterapii”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
2012
- w roku akademickim 2011/2012 studenci w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w plenerze „Twój i mój świat. Nasze światy”, Dziekanka, Gniezno, 2012r.;
- „Spirala przemiany”, instalacja i warsztaty w przestrzeni miejskiej w ramach I Królewskiego Festiwalu Sztuki w Gnieźnie;
- warsztaty na Międzynarodowej Konferencji Naukowa „Światy równoległe”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
- w grudniu wraz z studentami i pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Wigilijnym i „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zajmując II-gie i dwa III-cie miejsca;
- w roku akademickim 2012/2013 studenci w ramach przedmiotu Arteterapia i twórczy rozwój wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w plenerze Portret empatyczny”, Dziekanka, Gniezno, 2012 r.;
2013
we wrześniu 2013 wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę i studentami brał udział w Powiatowym Zlocie Talentów i wystawie pokonkursowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, za które otrzymali oni wyróżnienie honorowe;
- w roku akademickim 2013/2014 studenci w ramach przedmiotu Arteterapia i twórczy rozwój wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w plenerze Portret i autoportret empatyczny”, Dziekanka, Gniezno, 2013 r.;
- warsztaty na Konferencji „Wielozmysłowość w kulturze i edukacji” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
- „Muzyczne obrazy”, instalacja w przestrzeni miejskiej w ramach II Królewskiego Festiwalu Sztuki w Gnieźnie,
- warsztaty w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Poznaniu; 
- warsztaty w ramach Regionalnej Konferencji „Partnerstwo dla zdrowia psychicznego” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
2014
- plener "Mój, twój, nasz obraz" ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.
- 30.11-10.12.2014 warsztaty i wykłady "Arteterapia- od teorii do praktyki"  i warsztaty arteterapeutyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
- warsztaty arteterapeutyczne w ramach projektu "Integralność" realizowane w Stowarzyszeniu "Wspólnota" w Poznaniu,
- warsztaty arteterapeutyczne w ramach projektu "Kultury świata" realizowane w Stowarzyszeniu "Bądźmy razem" w Międzychodzie,
- warsztaty "Autoportret i autoportret w arteterapii" Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Wielowymiarowe spojrzenie na psychiatrię"., Wojewódzki Szpital dlqa Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, 23 – 24.10. 2014r.
2014/15 cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu "Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- " realizowane w Stowarzyszeniu "Nowa wspólna droga" we Wrześni.
2014/15- cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu "Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- " realizowane w Stowarzyszeniu "Nowa wspólna droga" w Gnieźnie.
2014/15- cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu "Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- " realizowane w Stowarzyszeniu "Nowa wspólna droga" w Swarzędzu.
 
 
Dodatkowe doświadczenie zawodowe: 
 • od 1998r. do 2002r. zajęcia w ramach Pracowni Malarstwa ze studentami zaocznymi w Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej (aktualnie Wydział Artystyczny), 
 • od 1997r. do 2005r. prowadził zajęcia w ramach Pracowni Rysunku, a następnie wykłady z Psychofizjologii Widzenia i zajęcia w ramach Pracowni Działań Wizualnych w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu, 
 • od 2000r. do dzisiaj bierze udział wystawach i konferencjach w Polsce i za granicą „Razem w sztuce i życiu” organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”; 
 • w maju 2001r. prowadził zajęcia w ramach „Biennale Sztuki Dziecka” w Kórniku pod Poznaniem, 
 • od 2001r. do dzisiaj prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Terapii przez Sztukę w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie (dwadzieścia dwie wystawy na terenie całej Polski oraz plenery i warsztaty) i jest członkiem Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka” przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, 
 • w dniach 04-07.10.2001r. wziął udział w polsko- niemieckiej konferencji naukowej „Nowoczesna Psychiatria Wobec Realiów” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, gdzie przedstawił program „Terapii przez Sztukę” oraz prowadził warsztaty, 
 • we wrześniu 2003r. był kuratorem oraz autorem wstępu do katalogu wystawy „Schizofrenia -otwórzcie drzwi” w galerii MOK w Gnieźnie, 
 • od 2003r. do dzisiaj prowadzi warsztaty „Podstawy komunikacji wizualnej” i „Podstawy promocji i reklamy” w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie; 
 • w maju 2004r. bierze udział w pierwszej konferencji „Psychiatria i Sztuka” w „Tworkach” pod Warszawą, 
 • w czerwcu 2004r. podczas XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich bierze udział w Sympozjum, prezentuje program „Pracowni Terapii przez Sztukę” i prace pacjentów na wystawie „Sztuka – nasza nadzieja” w Warszawie, 
 • na przełomie grudnia 2005r. i stycznia 2006r. był kuratorem oraz autorem wstępu do folderu wystawy „Ukryte sensy” w galerii Blick w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie, 
 • współorganizator i członek jury Pierwszego Międzynarodowego Biennale Ex-Librisu i Małych Form Graficznych w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie w 2005r., 
 • w maju 2006r. po raz kolejny prowadził zajęcia w ramach „Biennale Sztuki Dziecka” w Kórniku pod Poznaniem, 
 • w styczniu 2006r. jest współorganizatorem i przewodniczącym jury w międzynarodowym konkursie na plakat dziecięcy „Pokój bez granic” organizowanym przez Lions Clubs International, 
 • od 01.10.2006r. prowadzi przedmiot „Sztuka w życiu dziecka- plastyka” w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu; 
 • we wrześniu 2007r. był kuratorem i autorem wstępu do wystawy „ Razem w sztuce” w galerii Dziekanka w Gnieźnie, 
 • od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia w WSNHiD w Poznaniu, 
 • od 2007r. jest członkiem Gnieźnieńskiego Towarzystwa Naukowego, 
 • w październiku 2007r. był kuratorem i autorem wstępu do wystawy „ Między realnością, a iluzją” w CK ZMEK w Poznaniu, 
 • w październiku 2007r. wygłasza referat „ Jedność w różnorodności” w ramach I-go Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich i Niezależnych „OFFELIADA 2007” zorganizowanego przez Urząd Miejski w Gnieźnie; 
 • w maju 2009r. bierze udział w „Wiedza o kulturze szaleństwa” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; 
 • w maju 2009r. wygłasza referat „Złudzenia wizualne- pomiędzy iluzją a racjonalnością” oraz projekcja slajdów w ramach „XII-tego POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI”, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu w Poznaniu 2009, 
 • w czerwcu 2009r. organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych „NAJBARDZIEJ NIESAMOWITE STWORZENIE ŚWIATA” w oparciu o program autorski w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mosinie, Mosina 2009. 
 • w czerwcu 2009r. współorganizował ogólnopolską konferencję „ODZYSKAĆ SIEBIE”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2009 
 • w czerwcu 2009r. był kuratorem wystawy „Odzyskać siebie” w ramach ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczo-psychologicznej, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2009, 
 • we wrześniu 2009r. wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę bierze udział w wojewódzkim konkursie Kadr z filmu- kadr z życia, w którym zajmują oni I i II miejsce oraz otrzymują dwa wyróżnienia specjalne, 
 • we wrześniu 2009r. współorganizował wystawę w ramach obchodów „Ósmego Dnia Solidarności z Chorującymi na Schizofrenię”, C.K. ZAMEK w Poznaniu, Poznań 2009, 
 • we wrześniu 2009r. był kuratorem wystawy „Odzyskać siebie” w galerii DZIEKANKA przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Gniezno 2009, 
 • w grudniu 2009 katalog własny „ Robert Bartel- SE MI SVEGLI” wydany przez Galerię Miejską w Poznaniu, ISBN 978-83-61886-05-01, język; polski, angielski. 
 • w styczniu 2010r. przeprowadza warsztaty plastyczne w Zespole Szskół Publicznych w Czerniejewie WAŻNE MIEJSCA - PAMIĘĆ, WRAŻLIWOŚĆ I ASOCJACJE w ramach akcji Twórcze Ferie; 
 • w kwietniu 2010r. z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie brał udział w ogólnopolskim konkursie „10 kadrów z naszej codzienności” organizowanym przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zajmując II-gie i III-cie miejsce; 
 • w maju 2010r. współudział w organizacji pokonkursowej wystawy „10 kadrów z naszej codzienności”, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Puszczykowo 2010, 
 • w czerwcu 2010r. podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich bierze udział w Sympozjum Sekcji Arteterapii POLSKIEGO TOWARRZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO i prezentuje referat „Kreatywność w procesie terapii przez sztukę”, Centrum Kongresowe MTP, Poznań 2010; 
 • w czerwcu 2010r. podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich jest kuratorem wystawy „Twórczość z potrzeby ekspresji” w Centrum Kongresowym MPT w Poznaniu; 
 • w czerwcu 2010r. współudział w organizacji pokonkursowej wystawy „10 kadrów z naszej codzienności”, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań 2010; 
 • 2010 „Kreatywność w procesie terapii przez sztukę”, R. Bartel, w „Psychiatria Polska”, tom XLIV, nr 3. Wyd. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 2010, ISBN PL ISSN 0033-2674. 
 • w lipcu przeprowadza autorski program „Terapii Przez Sztukę“ dla Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem“ w Międzychodzie 2010r.; 
 • we wrześniu 2010r. jest współorganizatorem wystawy „Integracja przez sztukę 2010” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu; 
 • październiku 2010r. wygłasza wykład połączony z prezentacją multimedialną w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • w październiku 2010r. kurator wystawy „Twórcze ekspresje” w ramach ogólnopolskiej konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • w dniach 4-5.11.2010r. jest współprzewodniczącym sesji „Podmiot w działaniu” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • w dniu 04.11.2010r. prezentuje wykład „Wzmacnianie kreatywności w arteterapii” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • 05.11.2010r. przeprowadza warsztaty „Podróż w głąb siebie” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • w październiku 2010r. jest kuratorem wystawy „Bądźmy Razem“ w Międzychodzie 2010r. 
 • w grudniu 2010r. z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Wigilijnym organizowanym przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zajmując II-gie i dwa III-cie miejsca; 
 • na przełomie grudnia 2010r. i stycznia 2011r. współudział w pokonkursowej „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu; 
 • w lutym 2011r. jest kuratorem wystawy pracowników Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych „Przestrzeń i czas” w Galerii Dużej MOK w Gnieźnie- katalog: ISBN 978-83-62263-47-9. 
 • 20-21.05.2011r. prezentuje wykład „Rozwijanie kreatywności w sztuce i życiu” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej W KIERUNKU AUTENTYCZNOŚCI w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 20-21.05.2011r. przeprowadza warsztat „Wyprawa w poszukiwaniu źródła” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej W KIERUNKU AUTENTYCZNOŚCI w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 3-4. 06.2011r. prezentuje wykład „Kreatywność w arteterapii, w sztuce i życiu” oraz bierze udział w warsztatach na Ogólnopolskiej Konferencji Między Psychologią a Sztuką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 • 22-26.06.2011r. bierze udział w szkoleniu z Mindfulness prowadzonym przez Jolantę Berezowską w Instytucie Rozwoju Nowych Doświadczeń w Nowej Górce pod Poznaniem; 
 • 27.06- 05.07.2011r. prowadzi warsztat „Rozpoznawanie siebie, dokonywanie zmiany i wzmacnianie za pomocą kreacji wizualnej” w ramach Letniej Szkoły Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 
 • 25.09.2011r. prezentuje prace powstałe w Pracowni Terapii przez Sztukę na wystawie „Integracja przez sztukę- 2011”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
 • 19-21.10.2011r. prezentuje wykład „Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii” oraz bierze udział w warsztatach na Ogólnopolskiej Konferencji „Arteterapia w Nauce i Praktyce” na Uniwersytecie Opolskim; 
 • 19-21.10.2011r. prezentuje warsztat „Wgląd, wzmacnianie i dokonywanie zmiany za pomocą kreacji wizualnej” na Ogólnopolskiej Konferencji „Arteterapia w Nauce i Praktyce” na Uniwersytecie Opolskim; 
 • w październiku 2011 został odznaczony BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego; 
 • 18.11.2011r. prezentuje wykład „Kreatywność plastyczna w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji „Psychiatria dziś- jak nie zgubić się w procedurach i paragrafach” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • 2011r. publikacja rozdziału: Wzmacnianie kreatywności w arteterapii w wydawnictwie monograficznym: Podmiot. Sztuka – terapia – edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego, red. M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2011. ISBN: 978-83-7597-156-9 
 • 10.02.2012r. pisze recenzję pracy zbiorowej „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego” pod red. Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, Joanny Imielskiej, Ewy Kasperek-Golimowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, ISBN: 978-83-7597-156-9; 
 • 17-18.03.2012r. prezentuje wykład „Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji Między Psychologią a Sztuką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 • 18.11.2012r. prezentuje wykład „Iluzje wieloznaczne w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji „OBLICZA KRYZYSU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA” w WSNHiD w Poznaniu; 
 • 18-19.05.2012r. prezentuje wykład „Iluzje wieloznaczne w arteterapii” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ŚWIATY RÓWNOLEGŁE” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 18-19.05.2012r. przeprowadza warsztat „Obraz wieloznaczny” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ŚWIATY RÓWNOLEGŁE” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

 

         Robert Bartel zajmuje się również arteterapią prowadząc w latach 2001-2019 Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie oraz od 2016 roku wchodzi w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Warszawie, sekcji Arteterapia. Współorganizował lub był kuratorem ponad pięćdziesięciu pięciu wystaw sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na ponad trzydziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także dwadzieścia pięć publikacji w poręcznikach, monografiach i czasopismach. Jest kierownikiem zespołów badawczych z zakresu arteterapii.  W latach 2016-2018 prowadził badania w zespole prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i prof. dr hab. Filipa Rybakowskiego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem trzech projektów badawczych z zakresu arteterapii. Aktywnie współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oddział w Poznaniu, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i wieloma innymi instytucjami naukowymi i pedagogicznymi..

PRACOWNIA TERAPII PRZEZ SZTUKĘ 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie

 • Pracownia Terapii przez Sztukę powstała w sierpniu 2001 i działała do 2019 r.; 
 • prowadzona jest przez prof. dr hab. Roberta Bartela; 
 • do Pracowni przyjmowani byli pacjenci kierowani przez lekarzy (ordynatorów) lub psychologów (kierowników oddziałów); 
 • pacjenci przychodzili samodzielnie, grupowo, w ramach wolnych wyjść lub przyprowadzani i odbierani byli przez instruktorów terapii zajęciowej danego oddziału; 
 • dokumentacja w postaci obserwacji za czas pobytu pacjenta w pracowni przekazywana była na właściwy oddział;

Podstawowe założenia i cele zajęć: 

 • arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji; 
 • w Pracowni zajmujemy się głównie arteterapią przez sztuki wizualne; 
 • uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne; 
 • we wspierającym środowisku Pracowni, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane; 
 • dzięki własnej twórczości, uczestnik może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności; 
 • może to prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia; 
 • osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń; 
 • terapia w Pracowni nie koncentruje się w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym; 
 • najważniejszy jest kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi; 
 • głównym celem jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach; 
 • podstawową rolę odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między uczestnikiem zajęć i dziełem; 
 • kluczową rolę odgrywa także sam proces twórczy służący autoekspresji, która pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd; 
 • w trakcie procesu terapeutycznego pacjenci mają możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi, ale skierowane są one na rozwijanie i wydobywanie obrazów pochodzących z wnętrza; 
 • celem jest także próba stworzenia intelektualnej podbudowy i wzmocnienie potrzeby autokreacji; 
 • istotnym elementem jest dostarczenie możliwie szerokiej palety środków warsztatowych. Indywidualizm i oryginalność wyrażania za ich pomocą najistotniejszych myśli, przeżyć, czy emocji jest czynnikiem decydującym o wartości dzieła w procesie terapii; 
 • istotne jest uaktywnienie pacjentów poprzez działania wizualne, które stwarza możliwości twórczego rozwoju osobistego; 
 • uczynienie wartości z ich wrażliwości i poparcie jej podstawową wiedzą teoretyczną oraz w końcu próba zdjęcia piętna z chorób psychicznych jest podstawowym celem, który ma wspomóc proces terapeutyczny.

Oprócz tego Pracownia Terapii przez Sztukę prowadziła: 

 1. Działalność naukowo- badawczą przez: 
  • organizację i uczestnictwo w projektach, seminariach, wystawach oraz konferencjach; 
  • publikacje artykułów, prac uczestników wraz z ich omówieniem, monografii itp. 
 2. Działalność artystyczną przez: 
  • wystawy indywidualne i zbiorowe uczestników zajęć na terenie całego kraju; 
  • organizację wystaw i prowadzenie Galerii Dziekanka (w budynku administracji); 
  • uczestnictwo w konkursach, warsztatach i plenerach; 
  • promocję i pomoc twórcom Pracowni także po opuszczeniu przez nich szpitala;

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2002- 2019

WYSTAWY: 
2002- wystawa „Pracowni terapii przez sztukę”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2002- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Staromiejska”- MOK w Gnieźnie, Gniezno; 
2002- „Nowe miejsce- nowe prace”, galeria „Pracowni terapii przez sztukę”, Gniezno; 
2003- „Integracja przez sztukę- 2003”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2003- „Pracownia”, wystawa i aukcja prac w Medycznym Studium Zawodowym, Gniezno; 
2003- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria MOK w Gnieźnie, Gniezno; 
2004- „Twórczość nasza nadzieja”, wystawa zbiorowa w hotelu „Gromada”, Warszawa; 
2004- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2004- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, wystawa w Medycznym Studium Zawodowym, Gniezno; 
2004- „Integracja przez sztukę- 2004”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2005- „Twórcza ekspresja”, wystawa zbiorowa w Teatrze Muzycznym w Poznaniu; 
2005- „Kobieta i mężczyzna”, wystawa zbiorowa w Pałacu Sztuki w Krakowie; 
2005- „Integracja przez sztukę- 2005”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2005- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2005- „Ukryte sensy”, galeria „Blick”- Collegium Europeanum Gnesnense, Gniezno; 
2006- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2006- „Integracja przez sztukę- 2006”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Śniła mi się rzeczywistość”, wystawa kończąca I-szy etap konkursu, „Dziekanka”, Gniezno; 
2007- „Integracja przez sztukę- 2007”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Śniła mi się rzeczywistość”, galeria miejska ARSENAŁ, laureaci konkursu, Poznań; 
2007- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2007- „Między realnością a iluzją”, Pracownia Terapii przez Sztukę w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Integracja przez sztukę- 2007”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Borys Witomski” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2008- „Wiesław Piotrowski” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2008- „Kolory świata”, wystawa pokonkursowa, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie; 
2008- „Kolory świata”, wystawa pokonkursowa, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2008- „Integracja przez sztukę- 2008”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2008- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2008- „Agata Musik” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2009- „Kosmos”, wystawa pokonkursowa, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Galeria „ZIELONA” w „Zielonym Centrum” w Poznaniu; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Galeria „POD LIPAMI” w Poznaniu; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu; 
2009- „Kosmos”, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2009- wystawa na otwarcie galerii Centrum Aktywności Społecznej „Largo”, Gniezno 2009; 
2009- „Odzyskać siebie”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu;
2009- „Integracja przez sztukę- 2009”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2010- „Kadry z naszej codzienności”, wystawa zbiorowa, Dom Pomocy Maltańskiej, Puszczykowo; 
2010- „Agata Musik”, galeria „Coffe House”, Poznań; 
2010- „Kadry z naszej codzienności”, wystawa pokonkursowa, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2010- „Twórczość z potrzeby ekspresji”, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Centrum Kongresowe MTP, Poznań; 
2010- „Integracja przez sztukę- 2010”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań. 
2010- „Twórcze ekspresje” w ramach ogólnopolskiej konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. 
2011- „Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut”, wystawa w ramach międzynarodowej konferencji „W kierunku autentyczności”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
2011- „Integracja przez sztukę- 2011”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań.

PLENERY, KONFERENCJE: 

2002- plener malarski w Skorzęcinie i aukcja w ramach „Dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię”; 
2002- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie; 
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; 
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie; 
2004- plener przed Miejskim Ośrodkiem Kultury z udziałem mieszkańców Gniezna w ramach „Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię; 
2004- „ I- sza Konferencja Psychiatria i Sztuka”, Szpital Psychiatryczny „Tworki”; 
2004- sympozjum i wystawa zbiorowa „Sztuka – nasza nadzieja” w ramach „XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich”, Warszawa; 
2007- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VI Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno; 
2008- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VII Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno; 
2009- Konferencja „Odzyskać siebie” w WSNHiD w Poznaniu. 
2010- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podmiot. Sztuka- terapia- edukacja. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 
2010- XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich w Poznaniu, Centrum Kongresowe MTP, Poznań; 
2010- Ogólnopolska Konferencja „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. 
2011- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kierunku autentyczności”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
2011- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między psychologią a sztuką” Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. 
2011- „Letnia szkoła arteterapii”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
2011- Międzynarodowa Konferencja „Arteterapia w nauce i praktyce”, Uniwersytet Opolski. 
2011- Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria dziś- jak nie zgubić człowieka w procedurach i paragrafach” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.

 

Prof. dr hab. Robert Bartel