ARYTMIA- II Międzynarodowa Wystawa z cyklu 10x10,
Stacja Badawcza OUTSIDERart, Kraków, 2021r.